Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Posted on Dịch vụ 3733 lượt xem

Bảo hiểm trách nhiệm được phân thành nhiều loại, trong đó bao gồm bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.Bảo hiểm trách nhiệm là một công cụ hiệu quả, giúp bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình cung cấp sản phẩm đến khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảo hiểm trách nhiệm là gì?

Tất cả mọi doanh nghiệp, công ty, tổ chức đều có trách nhiệm với nhà cung cấp, khách hàng và cả cộng đồng.

Khi bên thứ 3 sử dụng dịch vụ/sản phẩm của doanh nghiệp/ công ty/ tổ chức và gặp thiệt hại về thân thể hay tài sản thì doanh nghiệp/công ty/tổ chức có thể phải chịu trách nhiệm.

Bảo hiểm trách nhiệm là gì?
Bảo hiểm trách nhiệm là gì?

Quy trình bồi thường sẽ khiến doanh nghiệp/công ty/tổ chức tốn không ít thời gian, tiền bạc, đồng thời còn bị ảnh hưởng về uy tín thương hiệu.

Bảo hiểm trách nhiệm được coi là một công cụ hiệu quả giúp cho doanh nghiệp/công ty/tổ chức được bảo vệ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bảo hiểm trách nhiệm tại BinhDuongco

Bảo hiểm trách nhiệm là loại bảo hiểm được nhiều doanh nghiệp sử dụng, dưới đây là những loại bảo hiểm trách nhiệm tại BinhDuongco.

Bảo hiểm trách nhiệm tại Binhduongco
Bảo hiểm trách nhiệm tại Binhduongco

Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, nếu muốn giảm thiểu những thiệt hại về tài chính, bảo vệ uy tín cho thương hiệu có thể tham khảo 1 số loại bảo hiểm trách nhiệm dưới đây.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng 

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ chi trả cho doanh nghiệp phần chi phí để bồi thường những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau) hoặc thiệt hại về tài sản của bên thứ 3 xuất phát từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng bảo hiểm

Thương tật về người, thiệt hại về tài sản là hậu quả của rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm gây ra cho bên thứ 3.

Phạm vi bảo hiểm

Đối với loại bảo hiểm này, phạm vi bảo hiểm sẽ là:

Khoản chi phí mà doanh nghiệp được bảo hiểm phải bồi thường đối với:

 • Tổn thất hoặc/và thiệt hại bất ngờ về thân thể (ốm đau, thương tật, chết)
 • Tổn thất hoặc/và thiệt hại bất ngờ về tài sản
Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm
Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm

Chi phí kiện tụng và tất cả các khoản phí tổn:

 • Bồi hoàn cho nguyên đơn chống lại doanh nghiệp được bảo hiểm.
 • Chi phí kiện tụng, khoản phí tổn phát sinh đã có sự đồng ý bằng văn bản của BinhDuongco

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm rất cần thiết khi người sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp gặp thương tật hay thiệt hại về tài sản do mua/sử dụng/tiêu dùng sản phẩm không an toàn, có khiếm khuyết hoặc nguy hiểm của doanh nghiệp.

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm chịu trách nhiệm pháp lý mà doanh nghiệp được bảo hiểm phải bồi thường cho bên thứ 3 ( bên gặp thiệt hại về người hoặc/và tài sản gây nên bởi sản phẩm do doanh nghiệp được bảo hiểm cung cấp/thay thế/sửa chữa/xử lý/phục vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất do doanh nghiệp thực hiện.

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm
Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm

Đối tượng được bảo hiểm: Nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ trong kênh phân phối.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm sẽ bồi thường cho doanh nghiệp được bảo hiểm: 

Những khoản tiền mà doanh nghiệp phải bồi thường hay có trách nhiệm pháp lý với:

 • Thiệt hại bất ngờ về người như thương tật hoặc ốm đau.
 • Thiệt hại, tổn thất bất ngờ về tài sản của bên thứ 3 phát sinh trong thời hạn của bảo hiểm, trong lãnh thổ được quy định tại giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tất cả những khoản chi phí kiện tụng và khoản phí tổn:

 • Bồi hoàn cho nguyên đơn chống lại doanh nghiệp được bảo hiểm.
 • Chi phí kiện tụng, khoản phí tổn phát sinh đã có sự đồng ý bằng văn bản của BinhDuongco

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

BinhDuongco sẽ thay mặt Người được bảo hiểm bồi thường cho những thiệt hại về người, vật chất cho bên thứ 3 xảy ra do hành động bất cẩn, quên sót do bất cẩn gây nên của Người được bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung là những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề chuyên môn như: Giám định viên, công chứng viên, bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư, kỹ sư tư vấn thiết kế,…

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với khiếu nại, bồi thường đưa ra với người/ doanh nghiệp được bảo hiểm do vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi người/doanh nghiệp được bảo hiểm hành nghề chuyên môn và có hành động sơ xuất, thiếu sót phạm phải hay bị cáo buộc phạm phải.

Phí bảo hiểm, thủ tục tham gia bảo hiểm trách nhiệm

Dưới đây là quy trình để tham gia bảo hiểm trách nhiệm tại BinhDuongco:

 • Để tham gia vào bảo hiểm trách nhiệm, đầu tiên khách hàng cần xác định gói bảo hiểm cụ thể mà mình sẽ tham gia.
 • Sau khi tìm được gói bảo hiểm phù hợp, khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của BinhDuongco).
 • BinhDuongco sẽ tư vấn chương trình bảo hiểm phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu, cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp.
 • Sau khi BinhDuongco tư vấn gói bảo hiểm phù hợp, khách hàng quyết định lựa chọn gói phù hợp nhất và làm thủ tục để mua bảo hiểm.
 • Cuối cùng BinhDuongco cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng
Lệ phí và thủ tục tham gia bảo hiểm trách nhiệm
Lệ phí và thủ tục tham gia bảo hiểm trách nhiệm

Quý khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm có thể tham khảo thủ tục và phí bảo hiểm tại BinhDuongco qua phần dưới đây.

Phí bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Phí bảo hiểm

Mức phí của bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh, công việc thực hiện, thời gian thực hiện.
 • Tổng giá trị của gói thầu.
 • Mức yêu cầu trách nhiệm của chủ đầu tư.

Thủ tục tham gia bảo hiểm 

Khi muốn tham gia loại bảo hiểm này tại BinhDuongco, khách hàng vui lòng cung cấp cho BinhDuongco những thông tin sau:

 • Tên công ty, địa chỉ công ty.
 • Ngành nghề đang kinh doanh và mô tả công việc ( ví dụ như: thi công công trình, giám sát thiết kế, kỹ sư công trình, cung cấp dịch vụ, xây dựng, lắp đặt, tổ chức sự kiện,…)
 • Tổng giá trị của gói thầu.
 • Mức trách nhiệm của chủ đầu tư.
 • Dự kiến về thời gian thực hiện công việc.

Dựa trên những đặc điểm trên, BinhDuongco sẽ lập ra phương án và đưa ra chi phí bảo hiểm phù hợp nhất với điều kiện của khách hàng.

Phí bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm 

Mỗi loại bảo hiểm sẽ có mức phí khác nhau, tùy thuộc vào mục đích cũng như đặc điểm của từng doanh nghiệp. Dưới đây là cách tính phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho công ty/doanh nghiệp.

Phí bảo hiểm

BinhDuongco sẽ tính toán và gợi ý mức phí tham gia bảo hiểm phù hợp nhất cho khách hàng thông qua những yếu tố sau:

 • Ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh.
 • Thông tin về sản phẩm cần mua bảo hiểm, cụ thể như: công dụng, thông tin nhà sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn của sản phẩm,…
 • Lịch sử về tổn thất mà sản phẩm đã gây ra (nếu có).
 • Doanh thu và số lượng của sản phẩm sản xuất ra mỗi năm.
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Thủ tục tham gia bảo hiểm 

Khi muốn tham gia loại bảo hiểm này tại BinhDuongco, khách hàng vui lòng cung cấp cho BinhDuongco những thông tin sau:

 • Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Tất cả những thông tin liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp mua bảo hiểm như: tên sản phẩm, công dụng của sản phẩm, cách sử dụng, nguyên liệu sản xuất, thông tin về xuất xứ,…
 • Số lượng sản phẩm và doanh thu đạt được trong vòng 1 năm.

Dựa trên những đặc điểm trên, BinhDuongco sẽ lập ra phương án và xây dựng gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện của khách hàng.

Phí bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gói bảo hiểm rất cần thiết với những cá nhân hoặc doanh nghiệp đang thực hiện những công việc có thể gây ra rủi ro cao, mức trách nhiệm bồi thường khi xảy ra rủi ro quá lớn so với thu nhập từ công việc,…

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Dưới đây là mức phí và thủ tục để tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại BinhDuongco

Phí bảo hiểm

Tương tự như hai loại bảo hiểm bên trên, để xây dựng gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp nhất cho khách hàng, BinhDuongco cần phân tích những thông tin sau:

 • Tính chất nghề nghiệp và lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
 • Lịch sự hình thành nghề nghiệp và hoạt động chính của nghề nghiệp.
 • Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của ban lãnh đạo, đội ngũ kỹ thuật viên, đội ngũ nhân viên,…
 • Mức trách nhiệm tham gia bảo hiểm

Thủ tục tham gia bảo hiểm 

Khi muốn tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại BinhDuongco, khách hàng vui lòng cung cấp cho BinhDuongco những thông tin sau:

 • Tên công ty, địa chỉ công ty.
 • Lĩnh vực hoạt động.
 • Số lượng người tham gia bảo hiểm.
 • Bằng cấp của người tham gia bảo hiểm.
 • Doanh thu từ nghề nghiệp ước tính trong 1 năm.

Dựa trên những đặc điểm trên, BinhDuongco sẽ lập ra phương án và xây dựng gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện của khách hàng.

Hướng dẫn xử lý tổn thất ban đầu

Khi khách hàng tham gia bảo hiểm trách nhiệm tại BinhDuongco và xảy ra tổn thất trong thời hạn bảo hiểm, khách hàng cần xử lý tổn thất ban đầu theo các bước sau:

Thông báo tổn thất

Khi xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm, hoặc những người có liên quan cần thông báo cho BinhDuongco qua số điện thoại hỗ trợ khách hàng.

Sau khi nhận được thông báo của khách hàng, BinhDuongco sẽ tiến hành giám định sơ bộ và thu thập hồ sơ bồi thường.

Giám định sơ bộ

Quá trình giám định sơ bộ sẽ được tiến hành như sau:

 • Đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản BinhDuongco sẽ tiến hành giám định.
 • Khi người được bảo hiểm yêu cầu giám định hoặc đối với những tổn thất nghiêm trọng, BinhDuongco sẽ thuê tổ chức chuyên môn giám định.

Thu thập hồ sơ bồi thường

Sau quá trình giám định, BinhDuongco thu thập hồ sơ bồi thường của khách hàng và tiến hành bồi thường.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm

Khi không may xảy ra rủi ro và tổn thất, khách hàng cần hoàn thành hồ sơ bồi thường để BinhDuongco tiến hành bồi thường nhanh chóng nhất.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm 
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm

Hồ sơ yêu cầu bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm tại BinhDuongco bao gồm:

 • Yêu cầu được bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm còn thời hạn.
 • Đơn khiếu nại hoặc hồ sơ khiếu nại của bên thứ ba.
 • Giám định của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Giám định nguyên nhân tổn thất tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Hồ sơ kê khai thiệt hại, giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BinhDuongco (nếu có). 

Bảo hiểm trách nhiệm là loại bảo hiểm rất thiết thực với cá nhân và doanh nghiệp, khi có loại bảo hiểm này khách hàng sẽ được giảm bớt phần chi phí tài chính khi không may xảy ra tổn thất, rủi ro. 

Để tìm hiểu chi tiết hơn về những gói bảo hiểm trách nhiệm tại BinhDuongco, cũng như đăng ký tham gia bảo hiểm, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY CP BẢO HIỂM AAA – CN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 16 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

SĐT : 09.4949.5755 – 09.4646.9797

Website: baohiemnhaxuong.com

Email: congtybaohiembinhduong@gmail.com

Bảo hiểm trách nhiệm BinhDuongco – Bồi thường nhanh chóng, tư vấn trung thực, chính xác, hỗ trợ 24/7.

Bảo hiểm AAA Bình Dương

Là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhà máy, công trình. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 09.4949.5755 để được tư vấn nhanh chóng và chi tiết nhất..